Vyhledat

Päť jazykov láskyPodľa amerického psychológa Garyho Chapmana, autora bestselleru The 5 Love Languages (Päť jazykov lásky), ktorý vyšiel z jednoduchého konštatovania, že každý človek hovorí svojim jazykom, ale pokiaľ chceme komunikovať s niekým, kto pochádza z inej kultúry, musíme sa naučiť jeho reč. Gary Chapman pomenoval päť jazykov, s ktorými s ich pomocou môžeme dať najavo lásku tým, ktorých milujeme.

Môžeme druhému dať najavo svoju lásku tým, že :

1, partnera budeme zahrňovať drobnými darčekmi, aby sme mu tým dali najavo, že na neho myslíme

2, preukážeme mu rôzne drobné služby, aby sme ho potešili a aby sme mu uľahčili život (napr. pomôžme v domácnosti, v záhrade, s deťmi)

3, vyjadríme svoje pocity slovami tak, aby druhého vyzdvihli, zdôraznili, čo na ňom oceňujeme, vrátane bežných každodenných záležitosti: ,,Si pre mňa veľmi dôležitý(á) v mojom živote.“ „Tieto šaty Ti moc svedčia.“ „Som na teba hrdý(á).“ To je jednoduchý spôsob, ako druhému poďakovať za to, ako sa snaží, i keď by to bola len malá snaha.

4, budeme spolu tráviť pekné chvíle, napr. aj na krátky čas, keď budeme druhému venovať pozornosť a nebudeme chcieť nič na oplátku, napr. s ním na pol hodiny pôjdeme na obed niekam blízko jeho pracoviska alebo si vyhradíme pól hodinku večer, aby sme sa porozprávali o predchádzajúcom dni, kľudné chvíle môžeme prežívať napr. i pri spoločnej

práci v záhrade, prechádzke, či domácej činnosti. Sú ľudia, ktorí sa cítia milovaní, len keď prežívajú podobné okamihy so svoji partnerom, či partnerkou, naviac je pri tom príležitosť si spolu pohovoriť, vymeniť si názory, urobiť si spoločné plány, sledovať, čo ten druhý pri tom prežíva, a tak lepšie si spoločne porozumieť.

5, budeme sa druhého dotýkať, dotyk nemusí byť len sexuálneho rázu, naopak, do tejto kategórie patria všetky bežné prejavy citov, držanie sa za ruku, objatie, pohladenie a pod. Sú ľudia, ktorí cítia, že sú milovaní len pomocou dotykov, tie sú u nich na prvom mieste.


Aby týchto päť jazykov lásky mohlo fungovať, sú k tomu potrebné určité etapy. Najprv je potrebné zistiť, ako najčastejšie prejavujeme svojmu partnerovi lásku a čo sami po


trebujeme, aby sme cítili, že sme milovaní. Potom dáme partnerovi jasne najavo, že keď používa práve tento jazyk lásky, tak pri tom cítime, že sme milovaní. Rovnako tak musíme zistiť akému jazyku lásky nás partner, či partnerka najviac rozumie a naučiť sa zdieľať svoje milostné posolstvá týmto spôsobom. Zdá sa to ako jednoduché, ale takáto komunikácia skutočne plní svoju funkciu.
Použitá literatúra

CHRISTOPHE FAURE, 2015, Jak přežít nevěru a zustat spolu, vydavateľstvo Portál, s.r.o., Praha 2015, str. 158-159, ISBN 978-80-262-0930-0.


Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa