Vyhledat

13 rád na ceste k šťastnému vzťahu


Nevera, manželská kríza, partnerská kríza, rozvod, predrozvodová, porozvodová problematika, pomoc deťom v období rozvodu, osobnostná kríza, individuálne poradenstvo, manželská poradňa Senec

Každý vzťah časom začne mať svoje trhlinky a začne v ňom niečo škrípať. Je to prirodzené, pretože na začiatku vzťahu sme ochotní viac sa partnerovi prispôsobiť alebo sme tolerantnejší voči jeho správaniu, či návykom, avšak časom si vo vzťahu začneme nárokovať aj svoje potreby a požiadavky. A práve sebapresadzovanie vlastných potrieb a nárokov na partnera býva častokrát vyústením až do konfliktov. Vo svojej odbornej praxi sa často stretávam s pármi, keď už jeden z partnerov je menej, alebo vôbec nie je ochotný robiť kompromisy a prispôsobovať sa partnerovi. To však býva dôsledkom toho, keď sa väčšinou dlhšie časové obdobie svojmu partnerovi prispôsoboval alebo aj žiadal alebo trval na svojich požiadavkách a partner ho ignoroval. Častokrát výsledkom takejto partnerovej ignorácie je, že nakoniec partner stratí energiu pracovať na záchrane vzťahu a dospeje k citovému odcudzeniu.

Ako predísť tomu, aby nedošlo k citovému odcudzeniu medzi partnermi:

 • základom je komunikácia medzi partnermi

 • naučiť sa robiť voči sebe kompromisy

 • aktívne počúvanie partnera

 • snažiť sa nájsť spoločné záľuby (šport, prechádzka v prírode)

 • oceniť sa navzájom a vyjadriť partnerovi svoju radosť z toho, že ho máme

 • byť voči sebe pozorní (hlavne muži by nemali zabúdať na komplimenty voči partnerke, drobná pozornosť napr. darovať kvety)

 • starostlivosť o partnera (ako sa hovorí láska ide cez žalúdok, tak je tomu naozaj tak, ženy by aj v modernej dobe mali vedieť, že muž potrebuje dobré jedlo)

 • dbať o svoj zovňajšok a to nielen ženy, ale aj muži by mali dobre voňať a byť upravení, aby svoje polovičky priťahovali

 • sexuálny život je vo vzťahu dôležitý, neodmietať partnera po intímnej stránke slovami ,,dnes nie lebo som unavená/ý“ a pod.

 • partner by mal vedieť, že je u svojej polovičky na prvom mieste, kamaráti a rodičia by mali byť až druhoradí a to dokazovať nielen slovami, ale i skutkami

 • hádky sú vo vzťahu dôležité avšak mali by to byť konštruktívne hádky, mali by sme sa vyhýbať ponižovaniu partnera, snažme sa pri hádkach hádať tak, aby sme svoje hanlivé a urážajúce slová voči svojej polovičke nemuseli ľutovať!

 • dôverovať si navzájom, vyhýbať sa obviňovaniu a výčitkám

 • snažiť sa podporiť partnera v jeho záľubách a dopriať mu čas aj pre seba

Porozumenie, Dôvera, Akceptácia, Úcta a Empatia sú základom zdravého fungujúceho partnerského vzťahu!

Ak sa však partneri snažia pracovať na svojom vzťahu a nedarí sa im to, tak je vhodné zvážiť návštevu manželskej poradne. Avšak návštevu manželskej poradne neodkladajte na neskôr lebo sa môže stať, že môže byť už neskoro!Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa

logo-rodina-a-vztahy2_200.png

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova 72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360