Vyhledat

Nevera na pracovisku

Na pracovisku vznikajú rôzne vzťahy a to nielen pracovné, okrem nich sú to vzťahy

Nevera, manželská kríza, partnerská kríza, rozvod, predrozvodová, porozvodová problematika, pomoc deťom v období rozvodu, osobnostná kríza, individuálne poradenstvo, manželská poradňa Senec

priateľské a neraz aj milenecké. Prečo je tomu tak? Človek väčšinu času trávi v práci a keď príde domov je unavený, prepracovaný a nemá chuť so svojou ,,polovičkou“ ani komunikovať. Naopak v práci máme viac času a priestoru na to, aby sa našla ,,spriaznená duša“, ktorá nás rada vypočuje, zasmeje sa s nami a hlavne pochopí možno i viac, ako partnerka alebo partner, ktorého máme doma. Častokrát sa stáva, že  manželia doma už nemajú chuť alebo ani energiu vzájomne spolu komunikovať a nie to ešte pochopiť sa. Veď jeden z nich nestíhal zobrať dieťa domov zo škôlky a druhý je tak unavený z ľudí z práce, že doma potrebuje pokoj od každého a od všetkých. Takýto partnerský nesúlad, strata komunikácie, skoro žiadne prejavy náklonnosti, pozornosti a absencia aj v sexuálnom živote partnerov môže viesť k tomu, že práve na pracovisku sa nájde ,,spriaznená duša“, ktorá nám vynahradí to čo doma postrádame. Môže stačiť malý prejav pozornosti alebo kompliment, ktorý sme už dávno nepočuli, možno i povestná chémia a pracovný vzťah môže prerásť v platonický alebo až v milenecký vzťah. V praxi sa často stretávam s tým, že klienti prídu s partnerským problémom, kde príčinou ich krízy je nevera. Jeden z partnerov bol neverný práve s kolegyňou z práce alebo naopak. V mnohých prípadoch samotná nevera môže byť už iba dôsledkom, toho čo  už predtým škrípalo v partnerskom vzťahu.

Jedna moja klientka raz uviedla, že nikdy predtým, by ju nenapadlo, že manžela podvedie so svojim kolegom z práce a už vôbec nie na pracovisku. Ako dôvod nevery uviedla to, že už dlho sa cítila málo atraktívna, z manželovej strany postrádala prejavy pozornosti a náklonnosti a práve kolega, s ktorým trávila viac času bol voči nej viac pozorný a galantný. Zo začiatku bol ich vzťah platonický, avšak časom prerástol v reálny milenecký vzťah, ktorý už nebol iba na pracovisku, ale i po pracovnej dobe. Myslela si, že tento vzťah budú vedieť držať v tajnosti, avšak to nešlo, pretože sa k sebe začali úplne inak správať, vymieňali si medzi sebou pohľady, dotyky a trávili spolu viac času a to si všimli ostatní v práci.

Jeden z mojich klientov uviedol, ako dôvod nevery na pracovisku to, že jeho kolegyňa bola stále usmiata, veselá a hlavne mala pre neho pochopenie. Väčšinou bola vždy upravená a veľmi atraktívna, čo sa s jeho manželkou nedalo porovnať, tá si na svoj zovňajšok veľmi nepotrpela. Dokonca ho manželka v ich spoločnom intímnom živote často odmietala z dôvodu únavy alebo  migrény. A tak pochopenie, vtip a atraktívnosť zo strany kolegyne boli spúšťačom toho, že muž začal túžiť po tom, čo sa mu doma nedostávalo. Medzi ním a kolegyňou prerástol pracovný vzťah v milenecký vzťah.

Dôvodov prečo vznikne nevera môže byť mnoho, avšak jedným z dôvodov, prečo práve na pracovisku, môže byť hlavne to, že tam trávime väčšinu nášho času a máme tam viac priestoru na osobné zblíženie, vzájomné porozumenie po osobnej i profesionálnej stránke a hlavne máme tam osobu, ktorá nás počúva a rozumie nám. Možno by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, či by sme si s ňou takto rozumeli aj keby sme ju mali doma, pretože by možno bola taká istá vo vyťahaných teplákoch a s migrénou, ako naša ,,polovička“.

Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa

logo-rodina-a-vztahy2_200.png

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova 72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360