Vyhledat

Keď je žena rozhodnutá odísť...

Za posledné obdobie sa stále viac a viac stretávam s tým, že ma o pomoc na záchranu manželstva žiadajú muži. Nie je to nič nové, že sú to práve muži, len za posledné obdobie je rozdiel v tom, že ženy už pomoc väčšinou odmietajú so slovami, že pre nich je už bohužiaľ neskoro. Aj keď som vždy tvrdila, že nikdy nie je neskoro a keď človek chce, tak všetko sa dá avšak každý pohár sa raz naplní a keď sa niečo dlhodobo prehliada a ignoruje, tak sa väčšinou vyčerpajú všetky nádeje a človek začne byť frustrovaný až vyhorí. Áno, je to pre niekoho zvláštne, ale nielen v práci nám hrozí syndróm vyhorenia, ale aj v osobnom, partnerskom, či v rodinnom živote. Prečo je to tak? Vo vzťahu, v rodine nie sú jasne vyhradené kompetencie, starostlivosť o deti a domácnosť je väčšinou na matke, pretože muž je ten


kto pracuje a finančne zabezpečuje rodinu a tam to väčšinou zo strany muža končí. Netvrdím, že to je v každom vzťahu takto, teraz vychádzam zo skúseností za posledné obdobie, keď moju pomoc vyhľadávajú muži, ktorí chcú vzťah zachrániť. Žena, manželka, matka sa cíti dlhodobo prehliadaná, keď niečo svojmu manželovi hovorí väčšinou ju nepočúva a keď aj ju počúva, tak bez spätnej väzby, či pochopenia a podpory, že je tu pre ňu nielen ako živiteľ rodiny, ale ako

milujúci partner, ktorý sa jej snaží pomáhať v domácnosti, s deťmi a tiež ju z času na čas prekvapí s kvetmi, s objatím, či inou formou pozornosti, aby jeho žena vedela a cítila, že je pre neho nenahraditeľná. Tento pocit potrebujú zažívať všetky ženy na svete, pretože je to pre nich hnací motor a impulz, ktorým vedia, že sú milované. Od nepamäti máme všetci potrebu niekoho milovať, k niekomu patriť, zdieľať s milovaným človekom intímne chvíle. Ak dlhodobo začnú byť ženy svojim partnerom prehliadané, nevypočuté, bez pozornosti, pomoci a celé bremeno domácnosti stojí na nich, tak po určitom čase začne byť žena frustrovaná, bez


mocná, vyčerpaná a bez života. Vytratí sa z nej radosť, vášeň a túžba byť súčasťou rodiny. Obdobie pandémie, ktoré sme si všetci prežili bolo najťažšou skúškou práve partnerských, či rodinných vzťahov. Okrem toho, že väčšia časť starostlivosti o domácnosť bola a je na pleciach žien, museli z domu pracovať, starať sa o deti, variť, učiť sa s deťmi, nemali žiaden priestor pre seba a vlastnú sebarealizáciu, tak sa stalo, že úplne vyhoreli a stratili chuť a silu pracovať na záchrane partnerského vzťahu. Vo vzťahu je dôležité, aby v ňom bol priestor a čas vyhradený, pre partnerskú dvojicu, ale aj priestor pre seba. Taktiež nezabúdajme na vzájomnú spoluprácu a prispôsobenie sa jeden k druhému, častokrát to býva o tom, že len jeden z partnerov sa prispôsobuje a robí všetko pre to, aby vyhovel. Takto sa dlhodobo vo vzťahu žiť nedá, pretože po čase si väčšina tých viac prispôsobivých uvedomí, že nežijú svoj život, žijú len život toho druhého. Vzťah má byť o prispôsobivosti a obetavosti hlavne, keď sú v rodine malé deti, avšak si treba dávať pozor, aby to nebolo len z jednej strany. Vo vzťahoch častokrát dochádza k tomu, že sa dvojice začnú hádať, začne boj kto z koho a väčšinou to končí celkovým vyhorením, keď


človek nadobudne pocit beznádeje a chce zo všetkého uniknúť. K tomu sa častokrát pridruží nevere a to len preto, že každý človek má potrebu byť vypočutý, uznaný, neprehliadnutý, jednoducho k niekomu patriť a zdieľať s ním vzájomnú intímnosť. Dvojice by si mali vážiť svoj vzťah, pracovať na ňom, spolupodieľať sa


na práci okolo domácnosti, na výchove a starostlivosti o svoje deti, komunikovať spolu a byť voči sebe pozorní a empatickí. Ak žena chce opustiť nielen svojho muža, ale celú rodinu vo väčšine to nie je pre to, že by to bolo z rozmaru, ale bohužiaľ preto, že tak dlho sama všetku svoju energiu a silu dávala do starostlivosti o celú rodinu až stratila silu, energiu a chuť do života a tak sa utiahne do seba a stratí silu spolupodieľať sa na rodinnom živote.

Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa

logo-rodina-a-vztahy2_200.png

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova 72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360