Vyhledat

Kedy vyhľadať pomoc psychológa alebo manželského poradcu?

Častokrát sa stretávam s tým, že partnerské dvojice majú problém a nevedia ako ďalej. Čakať na to, či problém, ktorý ich trápi sa časom vyrieši sám alebo im pomôže odborník? Niekedy naozaj stačí, že si partneri spolu sadnú a porozprávajú sa o tom, že v ich vzťahu nastala kríza a začnú pracovať na zlepšení vzťahu.


Nevera, manželská kríza, partnerská kríza, rozvod, predrozvodová, porozvodová problematika, pomoc deťom v období rozvodu, osobnostná kríza, individuálne poradenstvo, manželská poradňa Senec, manželský problém, partnerský problém, nevera muža, nevera ženy, nevera manžela, nevera manželky

No na to je dôležité uvedomenie si, že naozaj sa vo vzťahu niečo deje a neprehliadať ani maličkosti, ktoré vám partner, či partnerka vyčíta. Každý vzťah si prechádza rôznymi štádiami a prežíva krízu, ak niekto tvrdí, že v partnerstve žiadny problém, či krízu nemajú alebo nezažili, tak tomu nie vždy, tak musí byť. Kríza, či stagnácia nemusí znamenať, že je predzvesťou konca vzťahu, môže znamenať nový začiatok, novú dynamiku, zmenu priorít avšak spoločným smerom. V praxi som sa stretávala s tým, že väčšinou len jeden z partnerov chcel riešiť problém a ten druhý ani netušil alebo bol presvedčený, že ich problém nie je natoľko vážny, aby ho museli riešiť. Naozaj je veľmi dôležité, byť pozorným a aktívnym poslucháčom voči tomu, čo vám partner hovorí alebo vám vytýka. Dôležité je pomenovať problém a očakávania. Väčšinou si ženy myslia, že ich partner sa sám dovtípi o čo im ide a čo ich trápi, no realita je taká, že muž musí počuť a presne vedieť čo žena chce a čo potrebuje. Stretávam sa s tým, že mi klientka povie, ,,veď som sa mu to snažila naznačiť a vôbec nič neurobil, nič nezbadal“. Je to prirodzené muž to musí počuť a dokonca aj opakovane. A zas ak ide o mužov, tak tí občas prestrelia v tom, že ak oni majú problém voči svojej partnerke, tak to žene povedia až ,,príliš“ kriticky a na rovinu, čo môže byť pre ženu veľmi zraňujúce a tak sa stáva, že vzťah prestáva byť obohacujúci, ale až príliš toxický a partneri začínajú byť z toho unavení a nevedia nájsť východisko. V takýchto situáciách, ak sa vzťah a život v spoločnej domácnosti mení na bojisko je najlepšie vyhľadať pomoc odborníka, pretože častokrát ak sa situácia nerieši, tak jeden z partnerov začne hľadať pochopenie u osoby opačného pohlavia a tak sa situácia ešte viac skomplikuje.

Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa

logo-rodina-a-vztahy2_200.png

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova 72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360