Vyhledat

Čelíme ďalšej pandémii – stresu a úzkosti

V zahraničí už psychológovia vypracovali štúdie o dosahoch epidemiologických opatrení na psychiku ľudí. Najohrozenejšou skupinou sú práve ženy pracujúce z domu, ktoré zároveň nesú na pleciach starostlivosť o deti a domácnosť. Výsledky britských vedcov sú alarmujúce. Pracovný čas žien sa predĺžil.

Psychológovia upozorňujú, že tým, že sa práca presunula domov, stiera sa hranica medzi pracovným a súkromným životom. Ľudia sa práci venujú viac, a to na úkor rodinného života. Matkám a otcom hrozí vyhorenie. Britskí vedci došli k záveru, že okrem koronavírusovej pandémie čelíme bezprecedentnej kríze duševného zdravia.

K podobným záverom došli aj talianski psychológovia. „Závery britských vedcov platia aj pre nás. Ľudia sa venujú viac práci a menej rodine. S tým súvisí nárast stresu a stavov úzkosti,“ potvrdila psychologička Isabella Corradiniová. „Starosť o domácnosť je v drvivej väčšine na pleciach ženy. K tomu zostali ,potrestané‘ prácou z domu.“ Všetky povinnosti sa zmiešali a ženy si tak podľa psychologičky nedokážu nájsť čas pre seba. Ďalším rizikom je izolácia od okolitého sveta a komunikácia s ním výlučne len cez technológie.

Platí toto riziko aj pre slovenské rodiny? Podobný názor a obavy zdieľa aj psychologička Soňa Balogová, ktorá sa vo svojej praxi.......viac na :

https://www.postoj.sk/64855/ako-prezit-vsetky-opatrenia-a-neprist-o-rozum

Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

Vitajte u mňa