One Brain

ONE BRAIN je alternatívna metóda, ktorá pomáha obnoviť fyzickú, ale aj psychickú rovnováhu organizmu. Vychádza z predpokladu, že ľudský mozog funguje ako počítač, do ktorého ukladáme informácie od prenatálneho vývinu až po prítomnosť. Negatívny zážitok nám môže zablokovať energetické prúdenie nielen v mozgu, ale aj v tej časti tela, ktorú príslušná oblasť mozgu riadi. Stresové situácie môžu podľa tejto teórie zablokovať viac než 75 % mozgu, ľavú aj pravú mozgovú hemisféru. Metódou ONE BRAIN je možné klientovi vhodnou korekciou pomôcť odstrániť blok, ktorý nastal napr. dôsledkom silného negatívneho zážitku. Pomocou svalového testu je možné jemne a presne komunikovať s našim mozgom a nájsť energetické bloky v našom tele, ktoré  vhodnými korekciami môžeme odstrániť. Názov metódy One brain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, keď ľavá aj pravá hemisféra jednotne a dokonale spolupracujú.

Cieľom je nastoliť ,,jednotný mozog“ a odstrániť zablokované miesta, ktoré sú príčinou rôznych problémov.

 Táto metóda môže pomôcť v rôznych oblastiach, hlavne tam, kde sme prežili a prežívame stres, napr.  manželský problém, partnerský problém, problém v učení, pri verejných vystúpeniach, zlozvyky, problémy s koncentráciou, rôzne strachy a fóbie. Dôležité je si však uvedomiť, že nenahrádza lekársku starostlivosť.

So skúsenosťami vo vlastnej praxi s klientmi táto metóda pomohla pri rôznych vzťahových problémoch (žiarlivosť, impulzívnosť až agresivita), problémy v prejedaní, v učení, tréma na verejných vystúpeniach, rôzne strachy a fóbie. Je možné odstrániť problém niekedy už aj po prvom a druhom sedení, vždy je to však individuálne. Dôležité je prísť na sedenia s vlastným vnútorným presvedčením, že chceme niečo zmeniť.  

Sedenie trvá 60 až 90 minút

Sedenie (60-90 min)  40€

Platba možná v hotovosti alebo platobnou kartou

Vitajte u mňa

logo-rodina-a-vztahy2_200.png

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova 72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360