,,Dokonalý vzťah neexistuje, existuje len vzťah, ktorý môže byť krásny vo svojej nedokonalosti"

~ Soňa Balogová ~

,,Všetky šťastné rodiny sú si navzájom podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom”

                                                                   ~L.N. Tolstoj~

Soňa Balogová

V roku 2001 som ukončila štúdium na UKF v Nitre, v odbore psychológia a pedagogika. Od roku 2001 až 2003 som pracovala na ZŠ v Želiezovciach, ako školský psychológ. Od roku 2007 až do roku 2016 som pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb v Leviciach. Po materskej dovolenke som sa rozhodla v roku 2019 pracovať v Senci ako poradca pre jednotlivca, pár a rodinu. Pracujem so širokým záberom na problematiku v oblasti manželských a partnerských kríz, s problémovými vzťahmi v rodinách medzi dieťaťom a rodičmi, s poruchami správania detí, osobnostných kríz a najširšou problematikou je problematika rozvodov.

V roku 2010 som ukončila dvojročný výcvik poradenská propedeutika a v roku 2012 som ukončila dvojročné špecializačné štúdium školskej psychológie na FiF UK v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa pravidelne zúčastňujem rôznych školení, seminárov a supervíznych stretnutí, ktoré sú dôležité pre môj ďalší profesijný, ale i osobnostný rast.

Pracujem s metódou ,,one brain”, ktorá predstavuje veľmi jemný a nenáročný spôsob, ako identifikovať a odstrániť stres, traumy súčasné i minulé.

 

Od roku 2007 som členkou asociácie manželských a rodinných poradcov.

V roku 2019 som začala spolupracovať s Nadáciou Detského kardiocentra v Bratislave.

V živote sa riadim pravidlom: ,,všetko, čo sa nám deje nie je náhoda, pretože nás to má niečo naučiť, zoceliť a posunúť ďalej.”

 

Služby pre Vás

Dovoľte mi predstaviť Vám 5 spôsobov ako Vám dokážem pomocť s Vašimi osobnými, partnerskými a rodinnými problémami. Po rozkliknutí jednotlivých typov poradenstva sa dozviete aké služby a riešenie Vám viem poskytnúť. 

 
 

Životné príbehy

Príbeh o nevere 36 ročného Petra a 34 ročnej Jany

Jana žiadala o moju pomoc s partnerským problémom, pretože nevedela ako ďalej. Svoj manželský problém podrobne opísala aj keď sa jej o ňom ťažko rozprávalo, pretože to bolo pre ňu veľmi bolestné. Žila v manželstve 10 rokov, s manželom mala dve deti 9 ročnú dcéru a 2 ročného syna. Manžel pracoval......

Čo ohrozuje dnes súčasnú rodinu?

V posledných týždňoch sa na viacerých fórach skloňovali pojmy ochrana rodiny a manželstva. Téma, ktorá je stará zrejme ako rodina sama. Rokmi sa však menia faktory, ktoré ju ohrozujú. Krachujú dnešné manželstvá a rozpadávajú sa rodiny z iných dôvodov ako.....

Nevera na pracovisku

Jana žiadala o moju pomoc s partnerským problémom, pretože nevedela ako ďalej. Svoj manželský problém podrobne opísala aj keď sa jej o ňom ťažko rozprávalo, pretože to bolo pre ňu veľmi bolestné. Žila v manželstve 10 rokov, s manželom mala dve deti 9 ročnú dcéru a 2 ročného syna. Manžel pracoval v potravinárskom priemysle ako manažér, väčšinu času trávil v práci, ona bola......

 
 nevera, manželská kríza, partnerská kríza, rozvod, predrozvodová, porozvodová problematika, pomoc deťom v obdoví rozvodu, osobnostná kríza, individuálne poradenstvo

Mgr. Soňa Balogová

Lichnerova  72

903 01 Senec

Tel: 0908 617 360